Krien Clevis ©

Built with Berta.me

 1. In de Voetsporen van Piranesi (2013-2019)

  In de voetsporen van Piranesi is een langlopend fotoproject, gestart in 2013, toen ik de mogelijkheid kreeg aangeboden om een een nieuw onderzoek te starten aan de Via Appia Antica in Rome, de oudste herinneringsstraat in Europa, de weg die als groene long door de zuidelijke contreien van Rome loopt. Als kunstenaar/onderzoeker ben ik geïnteresseerd in de verschillende perspectieven die door de eeuwen heen de beeldvorming van de Via Appia Antica hebben bepaald. Mijn artistiek onderzoek is erop gericht de veranderende perspectieven en zichtlijnen op de Via Appia in beeld te brengen en daarmee te reflecteren op perceptie en sociaal gebruik van de weg. Die reflectie vormt tegelijkertijd een aanvullende betekenislaag. Aanvankelijk werkte ik onder de hoede van van het Nederlands archeologisch onderzoeksproject 'Mapping the Via Appia', dat zich concentreerde op mijl V en VI van de antieke weg, maar mijn project nam meer tijd in dan verwacht, iedere keer nieuwe plekken en standpunten ontdekkende, en onafhanleijk werkte ik door tot recentelijk.

  In mijn onderzoeksproject In de voetsporen van Piranesi word ik geleid door vragen als: Hoe heeft de Via Appia Antica er uitgezien? Hoe werd er in verschillende periodes naar de herinneringsstraat gekeken? Wat waren de zichtlijnen op de weg? Hoe is de weg veranderd door de tijd? En hoe kijken we er nu naar? Elke historische beeldvorming van de Via Appia Antica berust op interpretatie. Al vanaf het eerste moment dat de Via Appia opnieuw bekeken werd (medio 18e eeuw), werden de weg, de monumenten en het landschap (opnieuw) in kaart gebracht. We weten daarbij nooit wat de werkelijke constructie was; de tekeningen en kaarten zijn interpretaties, reconstructies en visies, ontwikkeld en bepaald vanuit de tijd waarin ernaar werd gekeken.

  ...

  In the Footsteps of Piranesi (2013-2019)

  In the Footsteps of Piranesi is a long term photo project, started in 2013, when I got the opportunity to start a new research at the Via Appia Antica in Rome, the oldest ‘memory lane’ of Europe, the road that like a green lung crosses southern sections of Rome. Initially I took part in an archaeology project 'Mapping the Via Appia', performed by two Dutch universities in collaboration with the Royal Netherlands Institute in Rome, and these concentrated on the first Miles V and VI of the ancient road. But my own project, took much longer then anticipated, for each time I discovered new places to observe, and independently I worked on it until recently.

  In my research project I am guided by questions such as: What did the Via Appia look like? How was this collective memory lane viewed in different periods? What were the sightlines on the road like? How has the road changed over time? And how do we look at it now? Every historical image of the Via Appia is based on interpretation. From the mid-18th century on, this road, its monuments and the surrounding landscape began to be mapped again. We will probably never have much certainty about its actual construction; the various drawings and maps available are all interpretations and reconstructions from later eras.

   

   

 2. Het project is opgedeeld in drie fases | The project is subdivided into three phases:

  .

  Fase/Phase I: Orientation Mile I-XI (2013)

  Echo van de eeuwigheid. Marginale wandelingen van Mijl I tot XI  (2013)

  .

       Voor meer informatie klik:  MIGLIO  I-XI  

  .

  Fase/Phase II: Fotografisch veldonderzoek op Mijl V en VI/Fieldresearch at Mile V-VI (2014-2019)

  In de voetsporen van Piranesi. Artistieke posities op Mijl V en VI van de Via Appia Antica, Rome

  In the Footsteps of Piranesi. Artistic Positions of Mile V and VI of the Via Appia Antica, Rome (2014-2019)


  Zie hier ook het artikel In de voetsporen van Piranesi, gepubliceerd in Roma Ǽterna, 14 juni 2019 (p. 9-24).

  Hier beschrijf ik het onderzoek achter de talloze voettochten die ik maakte op mijl V en VI; een deel van de Via Appia dat zich in het huidige Parco Regionale dell’Appia Antica bevindt. In de eerste helft van het beeldkatern een fotografisch verslag van mijn veldonderzoek en hoe dit zich verder artistiek heeft ontwikkeld.

  .

       Voor meer informatie klik:  MIGLIO  V-VI  

       Download hier het artikel: Roma Aeterna

  .

  Fase/Phase III: Tentoonstelling/Exhibition VIA APPIA REVISITED | Tijdreizen over de Eeuwige Snelweg. Time Travel along the Eternal Highway, Museum Allard Pierson, museum for Archaeology in Amsterdam (21 februari - 31 mei 2020)

  .

  Zie ook: Via Appia Revisited (Projecten / Projects)

  .

   

 3. Piramide_L.Canina_1853-2018

  Zie ook: https://vimeo.com/411703506

 4. Piramide_G.B. Piranesi_ca. 1750-2016

  Zie ook: https://vimeo.com/411703091

 5. Voor meer informatie klik: via-appia-revisited/