Krien Clevis ©

Built with Berta.me

 1. .

  ‘PIONEERS’

  Eerste ontmoetingen in kunst, natuur en archeologie rondom het ENCI-gebied

  1 september – 6 november 2017, RHCL, Maastricht

  .

  ‘PIONEERS’ is een thematentoonstelling ter gelegenheid van de 23ste jaarvergadering van de EAA/ European Association of Archaeologists in Maastricht. De tentoonstelling handelt over de fascinatie voor ontdekken, opgraven en opnieuw laten zien van datgene wat verborgen is. De getoonde kunstwerken maken het verborgene tastbaar en ervaarbaar. De werken van de zeven pionierende kunstenaars zijn tot nu toe niet of nauwelijks aan het publiek getoond of zijn in de vergetelheid geraakt, soms ook letterlijk ondergronds bedolven geraakt, en als een archeologische schat opgegraven. Hierin tevens aandacht voor het inhoudelijk verwante project BERG/BEELD, dat de Jan van Eyck Academie eind jaren 1980 hoopte te realiseren. In samenwerking met het Historisch Centrum Limburg (RHCL), het Provinciehuis (Ad Himmelreich, conservator) en de Van Eyck Academie, Maastricht. Curator: Krien Clevis.

   

  Locatie: RHCL/Regionaal Historisch Centrum Limburg, St. Pieterstraat 7, Maastricht.

  Opening: Vrijdag 1 september 17.30 u, door Lita Wiggers (directeur RHCL), Gouverneur Theo Bovens en Lex ter Braak, directeur Van Eyck

  Geopend tijdens de openingsuren van het RHCL, toegang gratis, te bezichtigen tot en met 3 november.

  Met: Kristina Benjocky, Krien Clevis, Jasper Coppes, Bart Lodewijks, Chaim van Luit, Astrid Mingels en Rod Summers.

   

  In deze speciale tentoonstelling worden werken van kunstenaars getoond, die in en rond de plateaus van het ENCI-gebied hebben rondgestruind en werkzaam zijn geweest. Het betreft kunstenaars die in het gebied de afgelopen jaren zelfstandig projecten gegenereerd hebben, alsmede kunstenaars die in de jaren 1970 en ‘80 het grotere gebied eromheen ontdekt hebben en op hun wijze in kaart hebben gebracht. Het zijn de kunstenaars die letterlijk en figuurlijk in het verborgene gewerkt hebben, en die de sensatie van het ontdekken van en het graven naar verborgen plaatsen gemeen hebben. Hierdoor verwerft zo'n locatie bijzondere betekenis. Het zijn de pioniers van het ENCI-gebied en de directe omgeving van de St. Pietersberg en Cannerberg; het is de eerste kennismaking van kunst met natuur, archeologie en erfgoed. Het zijn werken die tot nu toe niet of nauwelijks aan het publiek getoond zijn of in vergetelheid zijn geraakt, soms ook letterlijk ondergronds bedolven geraakt, en als een archeologische schat opgegraven. De in het project betrokken kunstenaars zijn tussen de 30 en 75 jaar. Deels zijn of waren zij verbonden aan de Van Eyck Academy, die overigens in 1988 een verwant project organiseerde onder de titel BERG/BEELD. Deze aspecten bieden een historisch perspectief op de ontmoetingen in kunst, natuur en archeologie in Maastricht en omgeving, en specifiek op het ENCI-gebied. De tentoonstelling is een parallelproject aan ‘OVERGANGSZONE’ en wordt in het kader van het EAA-congres georganiseerd.

   

  Zie verder: www.overgangszone.nl/pioneers/

  .

  .

  ‘PIONEERS’

  First encounters in art, nature, archaeology around the ENCI-area

   September 1 – November 6, RHCL, Maastricht

   

  ‘PIONEERS’ is a thematic exhibition that deals with the fascination for discovering, excavating and showing what is hidden. The notion of visibility is simultaneously used as a vehicle to make ‘the hidden’ tangible and perceptible. The exhibition takes place at the ‘Regionaal Historisch Centrum Limburg’ (RHCL/Archive), in collaboration with the Province of Limburg (Ad Himmelreich, conservator) and Van Eyck Academy in Maastricht. ‘PIONEERS’ is curated by Krien Clevis.

   

  Location: RHCL (https://www.rhcl.nl/en/secondary-navigation/visit-us/ )

  Opening: Friday the 1st of September at 6 pm by governor Theo Bovens and Lex ter Braak, director Van Eyck. Opened during normal opening hours of the RHCL, free admission, until 3 November 2017

  With: Kristina Benjocky, Krien Clevis, Jasper Coppes, Bart Lodewijks, Chaim van Luit, Astrid Mingels en Rod Summers.

   

  In this special exhibition, works from artists are showcased who wandered or have been working in and around the plateaus of the ENCI-area. The show includes artists, who have generated independent projects in the past years, as well as artists who have discovered and mapped the complete area in the 1970s and 80s. The artists have worked literally and figuratively in ‘the hidden’; share a common interest in the sensation of discovering and digging to hidden places. By means of this, a location acquires a special meaning. These artists are the pioneers of the ENCI-area and the direct location of Mount St. Pieter and the Cannerberg; it is the first meeting between art, nature, archaeology and heritage. These are works that have not or have barely been shown to the public, or have become oblivious, sometimes even literally buried underground and been excavated like an archaeological treasure. The artists involved in this project are between 30 and 75 years old. They are or were (partly) connected to the Van Eyck Academy, which itself organised a related project titled ‘BERG EN BEELD’ in 1988. These aspects offer a historical perspective on the encounters between art, nature, archaeology in Maastricht and surroundings, and specifically in the ENCI-area. The exhibition in a parallel project to ‘TRANSITION ZONE’ and is organised in the context of the EAA-conference.

   

  More info: www.overgangszone.nl/pioneers/