Krien Clevis ©

Built with Berta.me

 1.  

  LOCVS

  Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats:

  van Italische domus naar artistiek environment

  Krien Clevis

   

  Realisatie           Stichting In Principio (SIP)

  Redactie             Rosita Wouda

  Vertaling            Ton Brouwers

  Ontwerp             Hansje van Halem                                                            

  Uitgever              De Buitenkant, Amsterdam

  Letter                  Meno, Amplitude    

  Druk                   Offsetdrukkerij Jan de Jong, Amsterdam

  Bindwerk           Binderij Patist, Den Dolder

  Oplage                250

  ISBN                   978 94 90913 38 0

   

  LOCVS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats: van Italische domus naar artistiek environment is het proefschrift van Krien Clevis (verdediging op 17 oktober 2013 aan de Universiteit Leiden). De tentoonstelling The Once and Future House in de Oude Universiteitsbibliotheek Leiden (13 september – 13 december 2013) is onderdeel van de promotie.

   

  © Krien Clevis

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. De uitgever heeft geprobeerd waar nodig via de officiële instanties rechten van afbeeldingen te regelen. Waar dat niet gelukt is, verzoeken wij de rechthebbende contact op te nemen met de uitgever.

   

  >  Zie verder: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/21984