Built with Berta.me

 1. Dr. Krien Clevis is beeldend kunstenaar, onderzoeker en curator. In alle drie hoedanigheden is haar eigen artistieke werk steeds het uitgangspunt. De zichtlijnen op haar werk zijn een samengaan van historische, artistieke en autobiografische elementen. Zij is zich bewust van de plaats die zij inneemt in een (kunst)historische traditie. Zij maakt gebruik van elementen uit het verleden en bouwt daarmee nieuwe kunstwerken. Clevis is voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om haar werk en de door haar ontwikkelde projecten op een niet alledaagse, actieve en performatieve manier te tonen, waarbij de communicatie met het publiek van wezenlijk belang is.

     

  Krien Clevis doceert Artistic Research aan de Fine Arts (BAMA) department van de Arts Faculty Maastricht. Als postdoc is zij betrokken bij het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK) bij dezelfde faculteit. Hierbinnen heeft zij een kunst- en onderzoeksproject ontwikkeld, 'OVERGANGSZONE', waar jonge kunstenaars in samenwerking met betrokkenen van het transformatieproces van het ENCI-gebied (Maastricht) onderzoek doen in dit gebied. In Rome deed en doet zij – in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen – onderzoek naar historische standpunten van architecten, archeologen en kunstenaars op Mijl V en VI van de Via Appia Antica.

     

  Krien Clevis promoveerde op het proefschrift LOCVS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats: van Italische domus naar artistiek environment; een studie over plaats in relatie tot herinnering en vergankelijkheid (Amsterdam: Jan de Jong/De Buitenkant, 2013, ISBN: 978 94 90913 38 0), en maakte de daarbij horende expositie The Once and Future House. In haar proefschrift deed zij onderzoek naar de notie en kwaliteit van ‘plaats’ en confronteerde en besmette dit artistiek onderzoek met onder andere archeologische debatten over plaats. Clevis heeft onderzoek gedaan naar de fysieke en kwalitatieve eigenschappen van plaats, vooral op plekken die historische betekenis hebben. Het onderzoek richtte zich op plaatsen van betekenis en als kunstenaar creëert zij nieuwe plaatsen van betekenis. Het zijn plaatsen in verandering, getekend door nieuwe bouwlagen, tijd- en ruimte-aspecten, die voortdurend overschreven worden. Thema’s als genius loci, palimpsest en lieux de mémoire zijn leidraad voor haar onderzoek, die in een doorgaande tijdslijn elkaar opvolgen, overschrijven en een nieuwe plaats innemen, als een proces van continue verandering. Haar onderzoek combineert historisch/archeologische, artistieke en persoonlijke exploratie van locaties met als doel om aan de aldus opgediepte gelaagde betekenis van plaatsen, een nieuwe, artistieke betekenis toe te voegen.

   

  Krien Clevis, PhD has been active as an artist, researcher and curator. As a lecturer in the Arts Faculty Maastricht, she teaches Artistic Research in the Fine Arts (BFA/MFA) department. She is involved in a post-doc project at the Lectureship Autonomy and Public Sphere in the Arts at the same faculty. Here she developped an artistic research project, TRANSITION ZONE, where young artists, in collaboration with stakeholders of the transformation process the ENCI-area, do research in this area. In Rome she has performed research on the Via Appia Antica, in collaboration with archaeological researchers from Radboud University Nijmegen and the Royal Dutch Institute in Rome.

     

  She earned a PhD by writing a dissertation, entitled LOCVS. Memory and Transience in the Representation of Place: From Italic Domus to Artistic Environment (Amsterdam: Jan de Jong/De Buitenkant, 2013, ISBN: 978 94 90913 38 0). This PhD project was devoted to artistic research of the notion and quality of ‘place’, through a consideration of archaeological and other debates on place and study of the physical and qualitative features of place, especially in historical sites. As an artist she creates new places of meaning: places caught within a dynamics of change and subject to being overwritten all the time. Major concepts in her research are genius loci, palimpsest and lieux de mémoire. By combining artistic, historical/archaeological and personal exploration of locations, she aims to add new meanings to the multi-layered dimension of places.